Posts tagged with: Leren in de kubus

De kubus voor leren

De kubus is een diagnose model om te bepalen wat er geleerd moet worden op het werk. De drie assen van de kubus staan voor:1. de benodigde kennis, vaardigheden en houding & gedrag;2. het niveau waarop geleerd wordt: individueel, team, organisatie, keten;3. de doel dat wordt beoogd: basis op orde, risico’s beheren, verbeteren, vernieuwen; Het gaat om “leren op het werk”, dat is iets anders dan “leren op school”. Voor de werkcontext is een groene

Top