Posts tagged with: Robert Brinkerhoff

Cijferreeksen voor leerstrategie

Je komt twee cijferreeksen tegen als je in de theorie over organisatieleren duikt: 70:20:10 en 40-20-40. Wat betekenen die getallen en wat kun je ermee? Daar gaat deze blog over. Ik heb deze twee reeksen uitgekozen omdat zij het fundament vormen voor een goede leerstrategie. De 70:20:10 is van Charles Jennings en deze heeft betrekking op het leren in organisaties. De 40-20-40 reeks in van Robert Brinkerhoff en gaat over het rendement van leren. Leren

Top